KULLANICI MENÜSÜ

Psoriatrik Artrit (PsA)


Psoriatik artrit (PsA), psoriasis ile ilişkili farklı klinik alt tipleri olan inflamatuar bir artritdir.  Artrit dışında deri, tırnak, aksiyel tutulum, entezit, daktilit, üveit gibi klinik bulgularla karakterize heterojen bir klinik prezantasyona sahiptir. PsA’nın insidansı, klinik özellikleri farklı etnik gruplarda değişiklik göstermektedir.

Bu projede aşağıdaki araştırma konuları planlanmıştır:

1.Ülkemizde PsA tanısıyla izlenen hastalarda klinik ve demografik özellikler, radyolojik değişiklikler, hastalık başlangıcı ve mevcut eklem tutulum tipleri arasındaki farklar

2.Hastalık tutulum tiplerine göre PsA tedavisinde gerçek yaşam verileri ve ilaç yan etkileri 

3.PsA hastalarında yaşam kalitesinin ve ilişkili değişkenlerin araştırılması

--Çalışmaya 18 yaşından büyük CASPAR (Classification criteria for Psoriatic ARthritis) klasifikasyon kriterlerini karşılayan PsA’lı hastalar dahil edilecektir. Dahil edilen hastaların yazılı bilgilendirilmiş onamı alınacaktır.Çalışma Hakkında Bilgi:


Dahil Etme Kriterleri:

1-PsA için CASPAR (ClASsification criteria for Psoriatic ARthritis) kriterlerini karşılamak
2-Çalışmaya girmeyi kabul etmek.
3-18 yaşından büyük olmak
4-Başka bir romatizmal hastalık/lar olmaması
5-Hamilelik veya emziren hastanın olmaması
 
Dışlanma Kriterleri
1- Çalışmaya alınmayı kabul etmemek
2-Dermatologlar tarafından psoriasis tanısı almış fakat artriti olmayan hastalar.
3-Hamile bayan hastalar
4-Malignitesi olan hastalar          
5-18 yaşından küçük olmak             

Yayınlarda yazar olarak yer alabilmek için çalışmaya dahil edilmesi gereken en az hasta sayısı: 30


Proje Yürütücü/leri:

  • Kemal Nas
  • Erkan Kılıç


Proje başlama-tamamlanma tarihi: 22/02/2018 - 29/02/2024