KULLANICI MENÜSÜ

Sistemik Skleroz


Sistemik skleroz (SS), cilt ve iç organların fibrozusu ile karakterize, bağ dokusunun sebebi bilinmeyen sistemik bir hastalığıdır. Kliniğe özgü en belirleyici özelliği cildin fibrozu (skleroderma) olmasına karşın; inflamatuar, fibrotik ve vasküler değişikliklerin akciğer, gastrointestinal sistem, böbrek ve kalp gibi iç organlarda da görülebilmesi nedeniyle, hastalık “sistemik skleroz” olarak tanımlanmıştır.

Bu projede aşağıdaki araştırma konuları planlanmıştır:

  1. Sistemik skleroz hastalarında fonksiyonel durum, yaşam kalitesi ve ilişkili faktörler
  2. SSk hastalarının değerlendirilmesinde hasta ve hekim kaynaklı ölçümler ile hastalık aktivitesi,  klinik ve laboratuar bulguları arasındaki ilişkiÇalışma Hakkında Bilgi:


Dahil etme kriterleri:

- Kooperasyon kurulabilen
- 2013 ACR / EULAR Sistemik Skleroz Klasifikasyon Kriterlerine göre tanı almış olmak
- Çalışmaya katılımı kabul etmek

Dışlanma kriterleri
- Overlap sendromlu olmak
- Tedavi almasını gerektiren başka bir ko-morbit durumu olmak
- Çalışmaya katılımı kabul etmeyen hastalar

Yayınlarda yazar olarak yer alabilmek için çalışmaya dahil edilmesi gereken en az hasta sayısı: 15


Proje Yürütücü/leri:

  • Remzi Çevik


Proje başlama-tamamlanma tarihi: 16/01/2018 - 16/01/2019