KULLANICI MENÜSÜ

BioSTaR RA


Türkiye Romatizma Araştırma Savaş Derneği (TRASD) tüzüğünün 4. maddesi uyarınca, 23.06.2018 tarihli yönetim kurulunda ,16  karar sıra numarası ise  biyolojik ve hedefe yönelik hastalık modifiye edici  ilaçlar için  kayıt sistemi oluşturma  kararı alınmıştır. Bu kayıt sistemi BioSTaR olarak adlandırılmıştır.

Sistemin amacı, biyolojik ve hedefe yönelik sentetik hastalık modifiye edici ilaç tedavisi alan İnflamatuvar  romatizmal hastalar için veri tabanı oluşturmaktır. Güvenlik ve etkinlik verilerine kolayca ulaşmak, hastalıklar ve tedavileri ile ilgili olarak özel ilgi, deneyim ve birikim gerektiren alanlarda çok merkezli araştırmalar yapmak, diğer araştırmalara destek vermek, bilgi üretmek ve yaymak amaçlanmıştır.

SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi etik kurulundan 13.12.2018 tarih ve E-182413 sayılı onay alınmıştır. TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumundan 13.01.2019 tarih ve 66175679-514.99-E.6366  sayılı karar ile kayıt sisteminin etik kurul onayı doğrultusunda yürütülmesi  uygun bulunmuştur.Çalışma Hakkında Bilgi:Proje Yürütücü/leri:

  • Hatice Bodur
  • Şebnem Ataman
  • Fatma Gül Yurdakul


Proje başlama-tamamlanma tarihi: 01/02/2019 - 01/02/2028