KULLANICI MENÜSÜ

İnflamatuvar Romatizmal Hastalıklarda Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19) Enfeksiyonu Sonuçları


Çalışma Hakkında Bilgi:

Bu çalışma inflamatuvar romatizmal hastalıkları olan hastalarda “Coronavirus Hastalığı 2019” (COVID-19) enfeksiyonu sonuçlarını  izlemek için planlanmıştır. “Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2” (SARS-CoV ‐ 2) enfeksiyonu olan ve steroid, sentetik veya biyolojik hastalığı modifiye edici ilaçlar ve nonsteroidal antiinflamatuar ilaçların sonuca olan etkilerinin ivedi olarak anlaşılması gereklidir. Yeni COVID-19 virüsünün hastaları nasıl etkilediğini anlamayı, romatolojik durumlar ve kullanılan ilaçların enfeksiyon risklerini incelemeyi ve anlamayı hedeflemekteyiz. :Bu çalışmadan elde edilecek veriler, hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına hastaların bakımı konusunda rehberlik edecektir. Araştırma  retrospektif gözlemseldir. Planlanan formda COVID-19 hastalığına ilişkin sorgulama rutin hasta vizitleri sırasında ve/veya telefon ile yapılan vizitler esnasında geriye dönük olarak sorulacaktır ve var olan bilgi ve veriler  sisteme kaydedilecektir.


Proje Yürütücü/leri:

  • Hatice Bodur
  • Fatma Gül Yurdakul


Proje başlama-tamamlanma tarihi: 04/06/2020 - 28/02/2021