KULLANICI MENÜSÜ

FMF COVID-19


Çalışma Hakkında Bilgi:

Ülkemizde Ailevi Akdeniz Ateşi olgularının klinik özellikleri, klinik alt grupları, ko-morbid hastalıkları, kolşisin direnci ve tedavi seçenekleri” isimli çalışmada araştırma verilerine Coronavirus Hastalığı 2019” (COVID-19) enfeksiyonu sonuçlarını izlemek için ek bir sorgulama formu ilave edilmistir.  Planlanan formda COVID-19 hastalığına ilişkin sorgulama rutin hasta vizitleri sırasında ve/veya telefon ile yapılan vizitler esnasında geriye dönük olarak sorulacaktır ve var olan bilgi ve veriler  sisteme kaydedilecektir.


Proje Yürütücü/leri:

  • Hatice Bodur
  • Fatma Gül Yurdakul


Proje başlama-tamamlanma tarihi: 04/06/2020 - 06/02/2021